วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทิวทัศนฺเมืองเชียงขาง จีน

ขวามือคือวัดเชียงขาง มองลงไปด้าหน้าเป็นถนนหน้าวัดมีร้านอาหารและร้านขายของต่างๆเรียงกันไป มองไปตามถนนด้านซ้ายสุดเป็นทางที่เชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆและทางท้องถิ่นขึ้นไปบนยอดดอยที่สูงสุด เรียกว่าาดอยแขม วิถีชีวิตผู้คนในเมืองนี้เรียบง่ายแต่ทว่าเนื่องจากเป็นเมืองปลายแดน การปกครองใช้อำนาจปกครองของทหาร จากเมืองนี้ก็จะเป็นชายแดนระหว่างจีนกับพม่า การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกนักเพราะพื้นที่เต็มไปด้วยยอดเขาสูง หาที่ราบลุ่มได้ยาก อยู่ในเขตสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วิถีพุทธเมืองจีน สิบสองปันนา


วันนี้เป็นวันมาฆะบูชา ๒๕-๒-๕๖ ทั่วประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาพระธรรมาคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มั่นคงอยูากับโลกมาเป็นเวลา ๒๕๖๐๐ ปี มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกหาประมาณมิได้  การบำเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา ได้มีการดำเนินต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสาย โบสถ์ที่เห็นในภาพนั้นเป็นโบสถ์วัดเชียงขาง เมืองเชียงขาง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน บันทึกไว้เมื่อคราวติดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปเยี่ยมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจีน (ไทลื้อ) ที่เห็นพากันนั่งประณมมือกัะนอยู่นั่นคือคนจีนแต่เชือชาติเป็นไทลื้อ ซึ่งมีควงามยึดมั่นนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดระยะ ๒๖๐๐ ปีที่ผ่านมา เพราะเหตุที่พระพุทธองค์ได้เคยเสด็จมาโปรดผู้คนในดินแดนแห่งนีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล
หลังจากที่ได้ติดตามพระอาจารย์ไปเมืองจีนมาหลายครั้ง ก็สังเกตุเห็นความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศจีนว่า การศึกษาหลักธรรมยังไม่มีอย่างกว้างขวาง และการปฏิบัติก็ยังมีเป็นส่วนน้อย ส่วนมากก็พากันทำบุญกิริยาวัตถุคือทานเสียเป็นส่วนมาก ศีลและภาวนามีเป็นส่วนน้อย ที่เห็นนั่งอยู่นี้ประชาชนมาอนุโมทนาในการบวชพระ ซึ่งนั่งอยู่รอบๆโบสถ์ด้านนอก เพราะโบสถ์ส่วนมากนิยมสร้างเล็กเพียงพอสำหรับพระ ๒๐ รูปก็เต็มแล้ว ผู้คนจึงไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมพิธีในโบสถ์เหมือนในเมืองไทยได้
การรักษาศีลโดยเฉพาะศีล ๕ ยังย่อหย่อนอยู่ หลวงตาสตุ๊เจ้าคำลือ ผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ราชอาณาจักรหอคำเชียงรุ่งท่านมักจะบ่นให้เราฟังว่า สอนยากมาก เวลาพวกทหารหรือผู้ชายมากราบท่านมักจะว่า "พวกมึงกินแต่เหล้า กูเบื่อหน่ายเต็มที "ถ้าไม่ใช่เป็นบ้านเกิดของท่านแล้วท่านก็ไม่อยากจะอยู่
ภาษาที่ใช้พูดก็เป็นภาษาไทลื้อ สำเนียงคล้ายเชียงใหม่และหลวงพระบาง เพราะ)ฉะนั้นผู้คนในดินแดนแห่งนรี้จึงไปมาหาสู่กันเสมอ เพราะภาษาและวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน ความไกล้ชิดสนิทสนมกันเหมือนเป็นญาติพี่น้อง
ธุตังคเจดีย์เป็นพระเจดีย์หมู่มี ๑๓ องค์ หมายถึงหลักธรรมคือธุดงค์ ๑๓ ข้อที่พระพุทธองค์ประทานอนุญาติให้ภิกษุสง­ฆ์สมาทาน เพื่อเป็นข้อวัตรปฏิบัติขัดเกลากิเลส ท่านพ่อลีร ธมมธโร ดำริ และจัดสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพระบรมสารริกธา­ตุและพระบรมธาตุแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมาไ­ว้ที่นี่เพื่อเหล่าเทวดาและมนุษย์ทัี้งหลา­ยได้กราบไหว้บูชา

พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุม เป็นพระธาตึเก่าแก่ของภาคอีสาณโดยมีเรื่องเล่าว่า หากมีของตกลงปล่องน้ำใกล้่พระธาตุนี้ก็จะไหลลอดพื้นแผ่นดินไปโผล่ท่ีหนองหารได้