วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระธาตุเชิงชุม
พระธาตุเชิงชุม เป็นพระธาตึเก่าแก่ของภาคอีสาณโดยมีเรื่องเล่าว่า หากมีของตกลงปล่องน้ำใกล้่พระธาตุนี้ก็จะไหลลอดพื้นแผ่นดินไปโผล่ท่ีหนองหารได้

ไม่มีความคิดเห็น: