วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

พระธาตุสู่ประเทศลาว

พระบรมธาตุที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกได้มอบให้ท่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ ในฐานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ อัญเชิญไปถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช สปป.ลาวที่นครเวียงจันทน์ และได้แบ่งส่วนหนึ่งอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่สถานปฏิบัติธรรม ภูเขาควาย