วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพหน้าวิหาร

ภาพหมู่บันทึกที่หน้าวิหารวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖