วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หลับลึก sleeping giant

เอายักษ์หลับมาใหดูอีกที ท่าทางจะหลับลึกจริงๆ แบบนี้หากพวกผีพวกเปรตเข้ามาก่อกวนในวัด และมีใครไปฟ้องพญาเวสสุวัณเข้า คงต้องถูกลงโทษแน่นอน sleeping giant in front of dai temple in jinghong disgtrict of xishuangbanna,yunnan,china

หลับยาม sleeping giant

ยักษ์ืี้่เข้าเวรรักษาวิหารวัดใหญ๋ไทลื้อ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาะารณรัฐประชาชนจีน หลับยาม ทำเอายักษ์คูหูที่เข้าเวรด้วยกันหันมามองด้วยความโมโห giant sitting with sleeping post in front of watyai dai temple,jinghong town,xishuangbanna,china

เมืองยักษ์ giant town

ยักษ์ตนนี้นั่งเฝ้ายามรักษาการณ์อยู่ ณ วัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มองไปทางซ้ายมือพร้อมกระบองในมือกระชับมั่นอยู่นั้นก็ด้วยเหตุที่ว่า เพื่อยักษ์ตนที่อยู่อีกด้านหนึ่งนั่งหลับยาม ปล่อยให้ตนต้องทำงานอยู่ตนเดียวจึงเกิดอาการโมโหตามแบบของยักษ์ซึ่งมีนิสัียชอบโมโหเป็นลักษณะอยู่แล้ว เมืองเชียงรุ่งเดิมนั้นชื่อว่าเมืองอาฬวี เป็นที่อยู่แห่งท่านอาฬวกะยักษ์และยักษ์อื่นๆที่เป็นบริอวาร
giant is sitting in front of dai temple,jinghong district,xishuangbanna province,yunnan,china.

ภัตตาคารพี่สาวพระอาจารย์

ฉันเพลที่ภัตตาคารพี่สาวพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม  เวลาลูกค้ามารับประทานอาหารก็จะนั่งบนม้าเตี้ยๆแบบนี้ รอบโต๊ะอาหารรูปร่างคล้ายขันโตก แต่มี ๒ ขั้น หมุนได้เหมือนโต๊ะจีนทั่วไป ทำด้วยหวาย ม้านั่งก็ทำด้วยหวายเช่นกัน

พี่สาวพระอาจารย์

พี่สาวพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พระอาจารย์มีพี่สาวอยู่ ๖ คน ท่านเป็นน้องคนเล็ก ทุกครั้งที่ผมไปท่านก็ให้ความเมตตาอนุเคราะห์อิ่มหนำสำราญ เป็นมหาอุบาสิกาผู้เปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา เจ้าของภัตตาคารให้บริการทุกๆวัน ทุกๆเย็นจะมีรถยนต์มาจอดแถวลานวัดเชียงป้อมเต็มไปหมด เคยถามว่าเขามาทำอะไรตอนเย็น " มากินเข่า" มากินข้าวที่ภัตตาคารนั่นแหละ

อาหารไท ในเมืองจีน

อาหารไท ที่ภัตตาคารเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแบบดั้งเดิมโบราณ ไม่ค่อยมีอาหารแปลกปลอมของฝรั่งเข้ามาปนเปเท่าใดนัก

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในจีน

วิทยาลัยพระพุทธสาศนาแห่งสิบสองปันนา  นับว่าเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งที่สอง ต่อจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่คุนหมิง ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ที่วัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา 

พระครูประกาศพุทธพากย์

พระธาตุปางเยอ วันยที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ พระครูประกาศพุทธพากย์นำพาคณะศิษย์เยี่ยมพระสงฆ์และญาติโยมสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ven.prakruprakasbuddhabhak standing together with ven.tuking the abbot of chiangpom temple in jinghong town of xishuangbanna,yunnan.china

ลานพระธาตุปางเยอ pratatpang-yer.jinghong

นี่คือ ๒ พระอาจารย์ผู้ที่จะนำพาพวกเราทั้งหลายสร้างมหากุศลอันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในโลก ด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุปางเยอ อันเผ็นที่ประดิษฐานพระเกสาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราทั้งหลาย ให้เป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ เพื่ออานิสงส์นำเราให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏฏะสงสารถึงบรมสุขอันได้แก่อมตะธรรมคือพระนิพพาน จากซ้ายคือ พระอาจารย์ตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ถัดมาก็คือ พระอาจารย์พระครูประกาศพุทะพากย์ พระธรรมทูตสวายต่างประเทศ ผู้ชวยเจ้่าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สนยามหญ้าแห้งๆลานพระธาตุนั้นเพราะปราศจากผู้บำรุงดูแลรักษา ผมเจอท่านเจ้าอาวาสวัดบนเขา ท่านก็บอกว่า ญาติโยมเขาเรี่ยไรเงินจ่ายให้เดือนละ ๕๐๐ หยวน ถามว่าพอใช้ไหม บอกว่าไม่พอใช้ ต้องช่วยตนเอง บิณฑบาตไม่ได้เหมือนเมืองไทย  ven.tukong and ven.prakruprakasbuddhapak took photo in front of pratatpang-yer located in jinghong ,xishuangbanna,yunnan,china