วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระครูประกาศพุทธพากย์

พระธาตุปางเยอ วันยที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ พระครูประกาศพุทธพากย์นำพาคณะศิษย์เยี่ยมพระสงฆ์และญาติโยมสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ven.prakruprakasbuddhabhak standing together with ven.tuking the abbot of chiangpom temple in jinghong town of xishuangbanna,yunnan.china

ไม่มีความคิดเห็น: