วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วิทยาลัยพระพุทธศาสนาในจีน

วิทยาลัยพระพุทธสาศนาแห่งสิบสองปันนา  นับว่าเป็นวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งที่สอง ต่อจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่คุนหมิง ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยู่ที่วัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา 

ไม่มีความคิดเห็น: