วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระธรรมฑูตรุ่น ที่ ๕https://sites.google.com/site/phrathrrmthutrun5/


พระธรรมฑูตรุ่น ที่ ๕
 
ประวัติพระอาจารย์สุวรรณ สิริวัณโณ (วัดพุทธบูชา)บ้านดอนสวรรค์ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย เป็นพระธรรมฑูตรุ่นที่ ๕ สายต่างประเทศ