วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

http://www.youtube.com/watch?v=uTG_bvM_CfY&feature=related

น้ำตาร่วงจากธรรมอัศจรรย์

การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว

http://www.youtube.com/watch?v=tbdpB_IGfIg&feature=related

การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=Wyp_euqJKQk&feature=related

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

บ้านองคุลิมาล

http://www.youtube.com/watch?v=fosdA-1iPYs&feature=related


บ้านองคุลิมาล