วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว

http://www.youtube.com/watch?v=tbdpB_IGfIg&feature=related

การปฎิบัติเริ่มต้นจนถึงเข้าพระนิพพาน หลวงตามหาบัว

ไม่มีความคิดเห็น: