วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

http://www.youtube.com/watch?v=Wyp_euqJKQk&feature=related

บทสวดมนต์ ธรรมจักร ทำนองอินเดีย พร้อมคำแปล ปรับปรุงใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: