วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กหารแต่งตัวก่อนเข้าบวช novice dress before ordination

การแต่งตัวสามเณที่จะเข้าทำการอุปสมบทที่วัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน novice dress before attain monk ordination in jingkhuang temple,xishuangbanna,yunnan,china

เพิงพักบนดอย

เพิงพักบนดอยแขม พอบังแดดได้ แต่ถ้าฝนและลมมาคงลำบาก  บันทึกไว้ในคราวที่ตอิดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปมณฑลยูนนาน สาะารณรัฐประชาชนจีน

จูงขึ้นดอยแขม

พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ จูงพระอาจารย์วิชัยขึ้นดอยแขม มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาลา ๙ ห้อง เมืองวะ

นี่ก็ศาลา ๙ ห้อง วัดครูบาปา เจ้าคณภาคเมืองวะ เชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ศาลา ๙ ห้อง

ศาลา ๙ ห้อง มักจะสร้างไว้ในแทบทุกวัดเป็นประเพนีก็ว่าได้ ที่เห็นในภาพคือศาลาเก้าห้องของวัดเชียงขาง มณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่งสร้างใหม่ๆ ยังมีกลิ่นสีให้เห็นอยู่

สองเจ้าอาวาส


๒ เจ้าอาวาส ด้านซ้ายมือคือ พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร์จีเนรียร์ สหรัฐอเมริกา ด้านขวามือคือตุ๊เจ้า เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองกำลังกราบพระประธานในโบสถ์วัดเชียงขาง เป็นพระประธานได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษย์พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระพุทธปฏิมาศิลา มีมูลค่า สองแสนเก้าหมื่นบาท ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วกัน