วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กหารแต่งตัวก่อนเข้าบวช novice dress before ordination

การแต่งตัวสามเณที่จะเข้าทำการอุปสมบทที่วัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน novice dress before attain monk ordination in jingkhuang temple,xishuangbanna,yunnan,china

ไม่มีความคิดเห็น: