วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างบ้านไทลืือ เมืองเชียงรุ้ง

โครงสร้างบ้านไทลืือ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/Una-QVgN/jinghong041_2.html

ไม่มีความคิดเห็น: