วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.9, ศน.บ.,M.A.)มรณะภาพ


นมัสการ/เรียน ศิษย์เก่า และบุคลากร มมร ทุกท่าน

          ด้วย พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ป.ธ.9, ศน.บ.,M.A.) ศิษย์เก่า มมร รุ่นที่ 19 รองเจ้าคณะภาค 3 (ม) เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ และอดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 น.

          กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ณ วัดพระพิเรนทร์ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 17.00 น. ส่วนบุคคลทั่วไปเริ่มถวายน้ำสรงศพได้ตั้งแต่ เวลา 13.00 น.-16.30 น. ความคืบหน้าอื่นๆ จะแจ้งเพื่อทราบตามลำดับ


          จึงนมัสการ/เรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

                                                                   (นายบุญสิน บุตรพรหม)
                                                                          นายทะเบียน
                                                   สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3685530307439231317#editor

ไม่มีความคิดเห็น: