วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ศรัทธาของหญิงไทลื้อในพระพุทธศาสนา

ศรัทธาของหญิงไทลื้อในพระพุทธศาสนา เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา วสาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/0h6lpUwq/_goddess9.html

ไม่มีความคิดเห็น: