วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

มาดูหน้ายักษ์ เมืองเชียงรุ้ง


มาดูหน้ายักษ์ เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/1_aS3rsk/jinghong033.html

ไม่มีความคิดเห็น: