วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ซุ้มประตูวัด เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


ซุ้มประตูวัด เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/zpPm5B6Q/jinghong030.html

ไม่มีความคิดเห็น: