วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยักษ์เมืองจีน เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา

ยักษ์เมืองจีน เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/X-fVOdJM/1_jinghog056.html

ไม่มีความคิดเห็น: