วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

เมืองแห่งขุนเขา เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีน

เมืองแห่งขุนเขา  เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/hLo1vgds/jinghong15.htm

ไม่มีความคิดเห็น: