วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานคาถา


ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานคาถา
ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง                                      กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ                                     ซึ่งควรทำด้วยกาย วาจา ใจ
กาเยนะ วาจามะนะสา                                     เป็นเหตุจะให้ไปเกิดในไตรทศ
ติทะเส สุคะตัง กะตัง                                      เทวสถานโดยง่ายเราได้ทำแล้ว
เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ                                                บรรดาสัตว์เหล่าใดที่มีสัญญาก็ดี
เย จะ สัตตา อะสัญญิโน                                  ที่ไม่มีสัญญาก็ดี
กะตัง ปุญญังผะลัง มัยหัง                                บรรดาสัตว์เหล่านั้นทั้งหมด
สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต                                                 จงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญ
เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง                                        ที่เรากระทำแล้ว
ทินนัง ปุญญะผะลัง มะยา                               บรรดาสัตว์เหล่าใด
เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ                                 ที่ไม่รู้ว่าเราให้ส่วนบุญ
เทวา คันตฺวา นิเวทะยุง                                    ขอทวยเทพเจ้า จงช่วยไปบอกให้รู้
สัพเพ โลกัมฺหิ เย สัตตา                                   บรรดาสัตว์ทั้งหมดในโลก
ชีวันตาหาระเหตุกา                                         ที่เลี้ยงชีวิตด้วยอาหาร
มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ                               ขอบรรดาสัตว์ทั้งหมด จงได้อาหารที่พอใจ
ละภันตุ มะมะ เจตะสาติ                                 ด้วยจิตที่เราคิดเทอญ

ไม่มีความคิดเห็น: