วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สองเจ้าอาวาส


๒ เจ้าอาวาส ด้านซ้ายมือคือ พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร์จีเนรียร์ สหรัฐอเมริกา ด้านขวามือคือตุ๊เจ้า เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองกำลังกราบพระประธานในโบสถ์วัดเชียงขาง เป็นพระประธานได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษย์พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพระพุทธปฏิมาศิลา มีมูลค่า สองแสนเก้าหมื่นบาท ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วกัน

ไม่มีความคิดเห็น: