วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศาลา ๙ ห้อง

ศาลา ๙ ห้อง มักจะสร้างไว้ในแทบทุกวัดเป็นประเพนีก็ว่าได้ ที่เห็นในภาพคือศาลาเก้าห้องของวัดเชียงขาง มณฑล ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่งสร้างใหม่ๆ ยังมีกลิ่นสีให้เห็นอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: