วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ศาลา ๙ ห้อง เมืองวะ

นี่ก็ศาลา ๙ ห้อง วัดครูบาปา เจ้าคณภาคเมืองวะ เชียงขาง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: