วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จูงขึ้นดอยแขม

พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ จูงพระอาจารย์วิชัยขึ้นดอยแขม มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: