วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เมืองยักษ์ giant town

ยักษ์ตนนี้นั่งเฝ้ายามรักษาการณ์อยู่ ณ วัดใหญ่ไทลื้อ เชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มองไปทางซ้ายมือพร้อมกระบองในมือกระชับมั่นอยู่นั้นก็ด้วยเหตุที่ว่า เพื่อยักษ์ตนที่อยู่อีกด้านหนึ่งนั่งหลับยาม ปล่อยให้ตนต้องทำงานอยู่ตนเดียวจึงเกิดอาการโมโหตามแบบของยักษ์ซึ่งมีนิสัียชอบโมโหเป็นลักษณะอยู่แล้ว เมืองเชียงรุ่งเดิมนั้นชื่อว่าเมืองอาฬวี เป็นที่อยู่แห่งท่านอาฬวกะยักษ์และยักษ์อื่นๆที่เป็นบริอวาร
giant is sitting in front of dai temple,jinghong district,xishuangbanna province,yunnan,china.

ไม่มีความคิดเห็น: