วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยักษ์ ตืน

ยักษ์ตื่น ถือกระบองพร้อมตีได้เสมอ แต่เมื่อมันอยู่ท่านี้นานๆ เข้ามันก็เหนือย กลายเป็นยักษ์หลับไปได้เหมือนกัน
ยักษ์ตนนี้ ถ่ายภาพไว้เมือตอนติดตามพระอาจารย์ พระครูประกาศพุทธพากย์ไปสืบพระพุทธศาสนาที่เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: