วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

ป่คำแสน เจ้าของภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง

ป่คำแสน เจ้าของภัตตาคารเมืองเชียงรุ้ง พร้อมลูกหลานนมัสการพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถุมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรับประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/video/5f88a1w-/_online.html

ไม่มีความคิดเห็น: