วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มมร ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวาย

คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวาย พระเทพวิสุทธิโมลี (อุทัย อุทโย ) เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ อดึตคณะบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


http://www.4shared.com/photo/F2Aqby2S/5_mua5.html?

ไม่มีความคิดเห็น: