วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย)


ภาพงานบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระเทพวิสุทธิโมลี ( อุทัย อุทโย) วัดพระพิเรนทร์ 31-3-55


http://www.4shared.com/photo/lYZmRJvN/1_mua1.html?

ไม่มีความคิดเห็น: