วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สภาพบ้านเรือนชาวไท ในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

สภาพบ้านเรือนชาวไท ในเขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/account/dir/K4nKi37X/_online.html#dir=80456572

ไม่มีความคิดเห็น: