วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555

ท่่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์

ท่่านอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ผู้อุปถัมภ์การฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถรวาท เขตปกครองตนเอง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.facebook.com/media/set/?set=a.144412195597822.24543.100000871269918&type=3

ไม่มีความคิดเห็น: