วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงสร้างบ้านไทลื้อ สิบสองปันนา ปรนะเทศจีน สร้างด้วยวิธีเจาะ เข้าลิ่มสลัก

โครงสร้างบ้านไทลื้อ สิบสองปันนา ปรนะเทศจีน สร้างด้วยวิธีเจาะ เข้าลิ่มสลัก

http://www.4shared.com/photo/NLGWMZ7L/_online.html

ไม่มีความคิดเห็น: