วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วัดปาเชตย์

รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ใน สิบสองปันนา โดยพุทธสมาคมมณฑลยูนนาน สาขาสิบสองปันนา โดยคณะสงฆ์วัดปาเชต์มหาราชฐาน มีคำราปรภและบทเพลงที่ผมได้รับมาเมื่อคราวติดตามพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ไปเยี่ยมพุทธศาสนิกชนเมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงให้เราได้ทราบถึงความเกี่ยวพันธ์กันอย่างต่อเนื่องระหว่างคนไทย เริ่มต้นตั้งแต่อาณาจักรหนองแส (คุนหมิง) โดยมีท่านขุนบรมราชาธิราชเรื่อยมา ถึง สิงสองจุไทย สิบสองปันนา ล้านช้าง ล้านนา ถึงเชียงแสน อยุธยาตามลำดับ โดยทำให้เราได้ทราบถึงภาษาดั้งเดิมของไทยที่วิวัฒนาการมาถึงยุตปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: