วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

บ่อน้ำไทลื้อ dai pond

บ่อน้ำไทลื้อมีเอกลักษณ์แตกต่างจากบ่อน้ำทั่วไปตรงที่มีอาคารครอบบ่อน้ำไว้ มีทางเข้าตักน้ำทางเดียว เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ยูนนาน จีน
dai pond differed from the pond of other people because the dai pond built the cover opened only one side for people who want water come to collect it explaned by ven.tukong as in the vdo presentation.

ไม่มีความคิดเห็น: