วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระพุทธเชียงแสน พระประธานโบสถ์วัดเชียงป้อม

พระพุทธเชียงแสน สร้างขึ้นเพื่อเป็นพรนะประธานโบสถ์วัดเชีย­งป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความเป็นพี่น้องกั­นระหว่างไทยและจีน ตามคำอาราธาของตุ๊เจ้าขง เจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม สิบสองปันนา พระอาจารย์ได้ดำเนินการให้ความอุปถัมภ์ตาม­กำลังความสามารถมาโดยลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: