วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

๒ เจ้าอาวาส

๒ เจ้าอาวาส คือ พระอาจารย์พระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี เวอร จีเนีรยร สหรัฐอเมริอกา และ เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง สาธารณรัประชาชนจีน กำลังกราบพระประธานในโบสถ์วัดเชียงขา

ไม่มีความคิดเห็น: