วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลานหน้าวิหารวัดเชียงป้อม

ลานเอนกดประสงค์หน้าวิหารวัดเชียงป้อม สถานที่เล่นกีฬา ฝึกการฟ้นรำของสาวไทลื้อ ก่อนไปแสดง ณ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง จะมีรถมารับที่ลานจอดรถในสนามนี้ ตลอดกิจกรรมต่างๆก็จะมาจัดที่วัดนี้เป็นศูนย์รวมของชุมชนโดยแท้

ไม่มีความคิดเห็น: