วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทางขึ้นเขาและยอดดอย

มองไปข้างหน้านัี่นแหละคือเส้นทางที่เราจะไป คดเคี้ยวไปตามใหล่เขาและยอดดอย ทางดิน เต็มไปด้วนฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่ค่อยมีรถสวนมาเลย เพราะเป็นหนทางที่เขาไม่ใช้ คนจีนเรียกว่าทางมืด คือทางอันตรายนั่นเอง  แต่ด้วยบุญบารมีแห่งพระรัตนตรัย ก็รอดพ้นสรรพภัยทั้งหลายมาได้ ด้วยความช่วยเหลืทอของเหล่าเทวดาสและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: