วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

นอนให้พระเหยียบ

ผู้เฒ่าชาวจีน เชียงขาง นอนลงหน้าประตูโบสถ์เพื่อให้พระเหยียบลงบนร่างของตน เชื่อว่าสจะทำใมห้หายโรคหายภัย แต่วิธีการแบบนี้เคยทำมาแล้วเมื่อ ๔ อสงไขย กำไรแสนมหากัป เมื่อท่านสุเ้มธดาบส นอนราบลงบนพื้นพสุธาอาราธาพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์เอย่าได้เหยียบลวงเปือกตมเลยให้่เหยียบลงบนร่างของท่านดาบสแทน ในครั้งนั้น พระพุทธเจ้่าทรงพระนามว่าทีปังกร ได้พยากรณ์ว่า ดาบศผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้านามว่า โคตมะ ในอนาคตกาล จนล่วงเลยมาถึง ๔ อสงไร กำไรแสนมหากัปจึงได้มาตรัสรู้เป็นศาสดาแห่งเราทั้งหลายในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น: