วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

พระพุทธเชียงแสน ณ เมืองเชียงรุ่ง

อุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นเครือญาติกับพระอาจารย์ตุ๊เจ้าขงเจ้าอาวาสวัดเชียงป้อม เจ้าของภัตตาคาร ในพิธีถวายพระประธานพระพุทธเชียงแสนที่จัดสร้างและนำมาถวายโดยคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ เป็นพิธีจัดขึ้นโดยความร่วมมือของชาวไทยแห่งสยาม และชาวจีนเชื้อสายไท แห่งเมืองเชียงรุ่ง ด้วยการบำเพ็ญมหากุศลร่วมกัน ในบางครั้งบางคราวเราก็เคยมาเกิดร่วมกันที่นี่ ในบางครั้งบางคราวก็ไปเกิดในต่างแดน แต่เมื่อได้มาเจอกันก็มีความยินดี สายเลือกดแห่งความเป็นไทก็ไม่เคยลืมเลือนไปจากดวงจิต ญาติของเราบางพวกเกิดเป็นเทวดาก็ยังคงสถิตอยู่ ณ ดินแดนแห่งนี้ พร้อมเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สององค์ก็ได้มาร่วมอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: