วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ร้านข้าวซอย

ร้านข้าวซอย ที่เมืองเชียงรุ่ง มีป้ายเป็นสามภาษาคือ ไทย ไทลื้อ จีน เปิดบริอการแต่เช้าทุกๆวันไม่มีวันหยุด อยู่แถวหน้าวัดเชียงป้อม ต.กาดทราย อ.เชียงรุ่ง  จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: