วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ปฏิบัติบูชาภาวนา

พระอาจารย์พระครูประกาศพุทธพากย์ ปฏิบัติบูชาภาวนา ณ พระธาตุเจดีย์บรรจุพระอังคารธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเขาริมฝั่งแม่นำโขง เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไม่มีความคิดเห็น: