วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ย้อนดูยอดดอย

ดอยสูงเสียดฟ้าคือทางที่เราข้ามมา มองย้อนไปดูก็ใจหาย เราข้ามมาได้อย่างไร  แต่สำหรับชาวเขาแล้วถือเป็นของธรรมดาสำหรับเขา แต่ชาวเราดูแล้วก็รศึกใจหาย

ไม่มีความคิดเห็น: