วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หลวงตาพระมหาบัว เยือนภูจ้อก้อเทศน์เรื่องพระอรหันต์

http://www.youtube.com/watch?v=RdX5HMwkoK8&feature=related

หลวงตาพระมหาบัว เยือนภูจ้อก้อเทศน์เรื่องพระอรหันต์

ไม่มีความคิดเห็น: