วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ที่ราบเชียงรุ่ง

สองข้างทางจากเมืองเชียงรุ่งมุ่งหน้าเมิงโลง (เมืองลอง) เป็นพื้นที่ราบ เหมาะแก่การเพราะปลูกจึงเต็มไปด้วยไร่ต่างๆ ที่เห็นเป็นจำนวนมากคือไร่กล้วยหอม บันทึกในคราวที่ติดตามพระอาจารย์ไปเมืองจีนเมือปี ๒๕๕๔ 

ไม่มีความคิดเห็น: