วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คลองส่งน้ำในจีน

ระบบชลประทานคือคลองส่งน้ำที่ทอดไปเป็นทางยาวสู่ไร่เก(ษตรกรในเมืองจีนบนเส้นทางจากเมืองเชียงรุ่งสู่เมืองลอง เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ในด้านอาหาร ทำให้จีนสามารถส่งผลิตผลเกผษตรตีตลาดในเมืองไทยได้ โดยแถวประตูน้ำ กทม จะมีพ่อค้ามาร้องขายส้มจากประเทศจีนที่ราคาถูกกว่าในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: