วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

เสาหลักเมืองประจำหมู่บ้าน

เสาหลักเมืองประจำหมู่บ้านที่มีการทำการบูชาเทวดาประจำปี ปีละครั้ง เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีนhttp://www.4shared.com/photo/djJsBFQJ/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: