วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

ถนนหน้าวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ้ง

ถนนหน้าวัดเชียงป้อม เมืองเชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จีน

http://www.4shared.com/photo/_5n_hNLE/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: