วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

วิหารวัดเชียงป้อม เชียงรุ้ง

วิหารวัดเชียงป้อม เชียงรุ้ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน


http://www.4shared.com/photo/wa_aAcwt/file.html

ไม่มีความคิดเห็น: